multisplit


 

Systemy multisplit to urządzenia, multisplit klimatyzacja solardektóre zbudowane są z jednej jednostki zewnętrznej, do której podłączonych jest wiele jednostek wewnętrznych. Rozwiązanie to jest bardzo przydatne w miejscach gdzie nie ma możliwości zamontowania wielu urządzeń zewnętrznych, ponieważ miejsce na zewnątrz budynku jest bardzo ograniczone. Z jednostką zewnętrzną mogą pracować różne rodzaje jednostek wewnętrznych. Mogą to być jednostki ścienne, kasetonowe lub kanałowe w wielu ilościach.

Każdy z urządzeń wewnętrznych jest oddzielnie sterowany i montowany w oddzielnych pomieszczeniach. Połączenia pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi wykonane są za pomocą rur chłodniczych oraz instalacji elektrycznej. Każda z jednostek wewnętrznych musi mieć możliwość odprowadzania skroplin.

Moc jednostek wewnętrznych należy dobrać do mocy jaka jest niezbędna do schłodzenia poszczególnych pomieszczeń. Należy pamiętać aby jednostka zewnętrzna miała odpowiednią moc chłodniczą, która będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na chłód wszystkich razem pracujących jednostek wewnętrznych.1