kotły gazowe


kotły gazowe KrakówKotły gazowe są bardzo popularnym i stosunkowo niedrogim urządzeniem stosowanym do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

Kotły gazowe możemy podzielić na:

-jednofunkcyjne/ dwufunkcyjne,

-niekondensacyjne/kondensacyjne,

-z otwartą/zamkniętą komorą spalania,

-wiszące/ stojące.

Zarówno kotły jednofunkcyjne, jak i dwufunkcyjne można wykorzystać do centralnego ogrzewania. Różnica między jednym a drugim rodzajem tkwi w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

Kotły jednofunkcyjne

mają jeden wymiennik ciepła. Woda ogrzana w wymienniku kierowana jest na obieg grzewczy, opcjonalnie ogrzewanie ciepłej wody użytkowej odbywa się poza kotłem w podgrzewaczu.

Kotły dwufunkcyjne

mają dwa wymienniki ciepła. Woda po ogrzaniu z pierwszego wymiennika trafia do instalacji centralnego ogrzewania, bądź do drugiego wymiennika, w którym ogrzewana jest ciepła woda użytkowa.

Kotły niekondensacyjne

to kotły, w których nie występuje proces wykroplenia się pary wodnej ze spalin, co oznacza że nie zachodzi w nich proces odzysku energii ze spalin.

Kotły gazowe kondensacyjne

to urządzenia odzyskujące dodatkowe ciepło ze spalin poprzez skraplanie się pary wodnej, co skutkuje maksymalnym wykorzystywaniem energii cieplnej powstałej podczas spalania.

Kotły gazowe z otwartą komorą spalania

wyposażone są w atmosferyczny palnik, co oznacza że do procesu spalania powietrze zabierane jest z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie. Spaliny odprowadzane są do komina grawitacyjnego.

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania

są urządzeniami, w których komora spalania jest całkowicie odizolowana od pomieszczenia. Wentylatory wymuszają pobór powietrza do procesu spalania, oraz wyrzut spalin na zewnątrz.

W zależności od wielkości kotłów oraz konfiguracji z dodatkowymi elementami np. podgrzewacze, mogą być zawieszane bądź umieszczone na stabilnym podłożu.