solanka/woda


Pompa ciepła solanka/woda

Pompy ciepła gruntowe pobierają ciepło, które zakumulowane jest pod ziemią. Temperatura gruntu nawet w Polsce jest stała niezależnie od pory roku. Im bliżej powierzchni tym temperatura gruntu jest chłodniejsza. Występują dwa sposoby wykorzystywania ciepła z gruntu metodą solanka/woda. Pierwszym z nich są sondy pionowe zwane również głębinowymi, kolejnym są kolektory poziome. W obu przypadkach rury wypełnione są mieszaniną glikolu oraz wody, które potocznie nazywane są solanką.

Sondy pionowe wymagają wykonania odwiertów od 80 do 150 m w przypadku domków jednorodzinnych. Kolektory poziome wymagają wykorzystania kilkuset metrów rur PE o średnicy 1″, ułożone płasko na głębokości od 1,5 do 2 m (poniżej temperatury zamarzania wody). Powierzchnia kolektora powinna być zaprojektowana indywidualnie pod potrzeby pompy ciepła.